APF International Privacy statement

Privacy Policy

Uw privacy en de beveiliging van persoonsgegevens zijn erg belangrijk voor ons bij APF International BV (“APF”). Wij zullen uw persoonsgegevens bewaren ten behoeve van een reguliere bedrijfsuitoefening. Wij bewaren deze gegevens niet langer dan noodzakelijk. Persoonsgegevens worden opgeslagen in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De Privacy Policy zoals weergeven op deze website kunnen worden gewijzigd. Op deze pagina kunt u altijd de laatste versie van onze Privacy Policy raadplegen.

Beschrijving bescherming persoonsgegevens

Inzake de bescherming van de persoonsgegevens van beleggers, contractspartijen, zakenrelaties en onze website is het volgende van toepassing:

Protocol beleggers

Gegevens van beleggers worden opgeslagen naar aanleiding van de verstrekte gegevens op het inschrijfformulier (danwel samenwerkingsovereenkomst) bij deelname aan een fonds. Dit gebeurt uit hoofde van de fondsdocumentatie waarmee deze beleggers akkoord gaan bij inschrijving (danwel aangaan samenwerkingsovereenkomst). Deze gegevens worden per fonds opgeslagen in een Access bestand. Wijzigingen hierin worden slechts op (schriftelijk) verzoek van de desbetreffende persoon aangebracht tenzij onjuistheden worden geconstateerd.
Deze gegevens worden gebruikt voor het verzenden van kwartaalberichten en andere correspondentie inzake het fonds, waarin de belegger deelneemt, en het doen van uitkeringen.
Deze gegevens worden nooit aan derden medegedeeld tenzij van belang voor de goede werking van het fonds of verplicht op basis van wet- en/of regelgeving. Zodra een fonds ophoudt te bestaan en is geliquideerd, worden alle gegevens verwijderd met inachtneming van de wettelijke bewaartermijn. Deze gegevens zijn intern voor directie en alle medewerkers toegankelijk.

Protocol contractspartijen

Alle gegevens van contractspartijen van APF of de fondsen onder haar management worden opgeslagen en bewaard gedurende de looptijden van deze contracten. Als voorbeeld bewaren wij de gegevens van huurders, die noodzakelijk zijn voor het afsluiten van een huurcontract, waaronder kopie paspoort. Deze worden opgeslagen en bewaard zolang het huurcontract loopt. Daarna worden de gegevens, met inachtneming van de wettelijke bewaartermijn, verwijderd. Deze gegevens zijn intern voor directie en alle medewerkers toegankelijk.

Protocol zakenrelaties

Contactgegevens van zakenrelaties worden opgeslagen in een outlookbestand. Deze gegevens worden door de desbetreffende personen of bedrijven verstrekt hetzij mondeling, schriftelijk, per e-mail of op een visitekaartje. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt tenzij op verzoek van de desbetreffende persoon en op verzoek ook handmatig verwijderd. Deze gegevens zijn intern voor directie en alle medewerkers toegankelijk.

Protocol website

Wij gebruiken Google analytics om het gebruik van onze website te analyseren. Op deze wijze kunnen wij bijvoorbeeld beoordelen hoe vaak onze website wordt bezocht en welke pagina’s het meest worden bezocht. Hierdoor kunnen wij onze website van tijd tot tijd verbeteren. Klik hier om meer te weten over Google Analytics.

Login deelnemers

Inloggegevens vergeten? Neem Contact op met APF International