Nieuwevaart Amsterdam

Een joint venture tussen APF International en Angelo, Gordon & Co, verwierf het leegstaande, gedateerde kantoorgebouw eind 2015, voor een bedrag van ca. €14 miljoen met als doel deze te transformeren naar een high-end en duurzaam (BREEAM Very Good) kantoorgebouw. Conform de doelstelling bij aankoop heeft de joint venture – na een fors renovatieplan – het gebouw verhuurd aan softwarebedrijf Oracle ten behoeve van haar “Cloud Center” en verkocht aan TH Real Estate voor ruim €53 miljoen.

Nieuwevaartgeschiedenis

De Nieuwevaart 5-9 kent een lange geschiedenis met vele verbouwingen. Het gebouw van ca. 6.300 m² dateert uit 1880 en diende als pakhuis voor de Blauwhoedenveem. De originele constructie, bestaande uit gietijzeren kolommen met houten liggers en daarop een zware balkenlaag is nog altijd zichtbaar op de begane grond en eerste verdieping. Door een brand in de jaren 50 zijn de originele hoger gelegen verdiepingen verwoest en opnieuw opgebouwd. Deze verdiepingen zijn opgebouwd met stalen kolommen en liggers en in het werk gestorte betonnen vloeren. Origineel waren het drie separaat gebouwde pakhuizen die later met elkaar zijn verbonden.

Nieuwefunctie

Origineel dienden de pakhuizen ter opslag van materialen die over het water van de voorgelegen Nieuwevaart werden aangevoerd. Na de brand in de jaren 50 is het pand hernieuwd opgebouwd voor haar nieuwe functie als huisvesting van de Zeevaartschool. Naast de vernieuwing van de bovenste vloeren werd hierbij ook de gevel in zijn geheel vervangen. In de late jaren 90 kreeg het pand wederom een nieuwe functie als gemeentekantoor naast een herinrichting van de binnenzijde inclusief realisatie van een atrium, werd de gevel wederom in zijn geheel vervangen.

Acquisitie enverbouwing

In 2015 verliet de gemeente het kantoor en is het aangekocht de APF International en Angelo Gordon. Na acquisitie door de joint venture werd in 2016 besloten de gevel opnieuw te vervangen om zo meer licht het pand in te krijgen. Doordat tevens het atrium weer werd dichtgelegd en de volledige installaties zijn vervangen, ontstonden kwalitatief hoogwaardig, grote vloervelden. Door APF werd Cruz y Ortiz Architectos (bekend van o.a. het Rijksmuseum)  ingeschakeld voor het ontwerp van de gevel.  Door de laatste ingrepen ontstond een 6240 m2 verhuurbaar vloeroppervlakte, verdeeld over 5 verdiepingen. Vanaf acquisitie van het gebouw is APF gezamenlijk met Peak Development, parallel aan de herontwikkeling van het bestaande gebouw, in gesprek geweest met de gemeente om het gebouw uit te breiden met een extra verdieping. Dit om te voldoen aan de toenemende vraag in de markt naar centraal gelegen, hoogwaardige kantoorruimte.

Bufferzone ingrachtengordel

Met een ligging in de bufferzone van de tot werelderfgoed behorende grachtengordel heeft de gemeente en de commissie van Welstand nauwlettend meegekeken met het ontwerp om te bewaken dat deze zou blijven passen bij de Amsterdamse binnenstad. Om te voorkomen dat de bouwwerkzaamheden op dit proces zouden moeten wachten is gekozen om het binnenwerk in een separate vergunning aan te vragen en de gevelwerkzaamheden te laten starten zodra de gevelvergunning binnen was. Hierdoor konden werkzaamheden enkele maanden eerder aanvangen.

Business planNieuwevaart

Nadat op risico het gebouw is aangekocht is met huurder Oracle een lange termijn huurcontact overeengekomen. Op 1 september 2017 is het Amerikaanse softwarebedrijf Oracle verhuisd naar haar nieuwe “Cloud Center” ten behoeve van haar West-Europese sales kantoor. In het gebouw werken nu circa 400 mensen. Gezien Oracle het pand in September 2017 in gebruik heeft genomen is er vervolgens een substantiële periode van uitwerking en planning nodig geweest om tot een plan van aanpak te komen waarbij de huurder gedurende de realisatie van de extra verdieping operationeel kan zijn met minimale impact op haar bedrijfsvoering.

Dit heeft geresulteerd in een zeer inventief bouwlogistiek plan. De bouw van de additionele verdieping is gestart in april 2019 door de aannemer Goossen te Pas Bouw. Oplevering aan huurder staat gepland in december 2019.

Conform de doelstelling bij aankoop heeft de joint venture – na een fors renovatieplan – het gebouw verkocht aan TH Real Estate voor ruim €53 miljoen.

Login deelnemers

Inloggegevens vergeten? Neem Contact op met APF International