Uitbreiding, huurverlenging en verkoop DC Timberland

APF heeft het huurcontract van het bestaande Europese distributie centrum van Timberland (39.000 m²) verlengd alsmede een nieuw huurcontract gesloten voor de uitbreiding van 13.000 m². Hiermee is een langjarig huurcontract tot stand gekomen voor een totaal oppervlak van 52.000 m². Middels een Design & Build overeenkomst met de aannemer is dit project binnen zeven maanden gerealiseerd.

APF heeft het huurcontract van het bestaande Europese distributie centrum van Timberland, a 39.000 m² v.v.o. (inclusief kantoor en mezzanine) verlengd en een nieuw huurcontract gesloten voor de uitbreiding van 13.000 m² v.v.o. Hiermee is een langjarig huurcontract tot stand gekomen voor een totaal oppervlak van 52.000 m².

Voor de nieuwbouw voor Timberland is een eeuwigdurende erfpacht overeenkomst overeengekomen met Regionaal Business Park Twente (Gemeente Almelo) voor 19.300 m² grond. Met Systabo, een gespecialiseerde aannemer in distributie centra, is een Design & Build contract voor het ontwerp en de turnkey realisatie gesloten. APF heeft het project van ontwerp tot realisatie begeleid binnen een zeer ambitieus tijdspan. Hierbij is o.a. in samenwerking met de gemeente Almelo en Systabo binnen enkele weken een omgevingsvergunning verkregen en is in slechts zeven maanden het gebouw gebruiksklaar opgeleverd ten behoeve van Timberland.

Na verlenging van de huurovereenkomst en realisatie van de uitbreiding heeft Aspen het gebouw verkocht aan een buitenlandse investeerder gespecialiseerd in logistiek vastgoed.

Login deelnemers

Inloggegevens vergeten? Neem Contact op met APF International