Recent Nieuws

APF International en Zeeman verlengen huurcontracten van 7 gebouwen

Utrecht CS nieuwe toplocatie voor (hoofd)kantoren; McDonald’s Nederland naar Central Park

APF International verkoopt 'Vastgoed CV APF XVIII'

Rijksmonument ‘Herenstaete’ verkrijgt omgevingsvergunning voor volledige renovatie

Het pand aan de Herengracht 206-216 heeft een onvoorwaardelijke omgevingsvergunning verkregen voor herontwikkeling en uitbreiding. De verkrijging van de omgevingsvergunning betekent dat het monumentale Herenstaete duurzaam kan worden herontwikkeld en uitgebreid tot ca. 6.038 m² v.v.o.

Op dit moment is de zeer grootschalige, hoogwaardige en duurzame herontwikkeling van start gegaan, waarbij de binnenzijde en de fundering van het pand compleet gerenoveerd worden.

Het Herenstaete complex is het voormalige bankgebouw van Pierson & Co. Het betreft een kantoorgebouw in classicistische stijl met op de begane grond vier ingangen.

Recent Nieuws

APF International en Zeeman verlengen huurcontracten van 7 gebouwen

Utrecht CS nieuwe toplocatie voor (hoofd)kantoren; McDonald’s Nederland naar Central Park

APF International verkoopt 'Vastgoed CV APF XVIII'

Login deelnemers

Inloggegevens vergeten? Neem Contact op met APF International