Recent Nieuws

APF International sluit huurovereenkomst met Essent in Life Office in Utrecht

United Legendz nieuwste huurder in gebouw Lighthouse op District West

Meijburg & Co verlengt huur in Amstelveen

AG/APF realiseert 5e verdieping gebouw ‘The Warehouse’ Amsterdam

AG/APF heeft bovenop het gebouw The Warehouse, aan de Nieuwevaart 5 te Amsterdam, een extra verdieping gerealiseerd. Eind 2015 verwierf een joint venture tussen APF International en Angelo Gordon het leegstaande kantoorgebouw aan de Nieuwevaart 5-9 in Amsterdam. Het gebouw uit 1880 bestond uit drie separaat gebouwde pakhuizen en diende als pakhuis voor het Blauwhoedenveem. Nadat het in de jaren 50 door brand deels werd verwoest, werd het gebouw aan de Nieuwevaart hersteld en diende het als huisvesting voor de Zeevaartschool. In de jaren 90 nam de gemeente haar intrek in het gebouw, dat is gelegen aan het IJ met zicht op het Scheepvaartmuseum.

Na de aankoop van de JV, werd naar een ontwerp van Cruz y Ortiz, besloten om het gebouw in zijn geheel te renoveren. De renovatie was dermate ingrijpend dat het hiermee het 140 jaar oude gebouw, kwalificeerde als een nieuw vervaardigd onroerend goed. Hiermee was ‘The Warehouse’ geboren. Slechts de (deels authentieke gietijzeren) kolommenstructuur en een deel van de vloeren zijn gespaard gebleven. The Warehouse kreeg een zeer transparante gevel met veel lichtinval en uitnodigende zichtlijnen. De omvangrijke vloervelden, het metrage van circa 6.250m² en het BREEAM Very Good label maakte het gebouw weer klaar voor de toekomst.

Al tijdens de planvorming werd The Warehouse verhuurd aan Oracle Nederland. Oracle nam direct na de renovatie het gebouw in gebruik, dat inmiddels was verkocht aan de nieuwe eigenaar Nuveen. Als sluitstuk van de hele herontwikkeling van The Warehouse is na goed overleg met alle betrokken partijen in april 2019 gestart met het toevoegen van een extra kantoorverdieping. In het gehele ontwerp was reeds rekening gehouden met deze vijfde verdieping. Na een zeer zorgvuldige uitwerking van de realisatieplannen is besloten tot een plan van aanpak waarbij de huurder gedurende de realisatie van de extra verdieping volledig operationeel kon blijven. Goossen te Pas Bouw heeft na een periode van acht maanden de vijfde verdieping eind december 2019 opgeleverd, waarmee de totaal verhuurbare omvang van The Warehouse circa 7.000m² omvat.

PEAK Development trad op als adviseur van AG/APF en NL Asset Management en Arcadis adviseerde Nuveen. Oracle werd bijgestaan door CBRE.

Recent Nieuws

APF International sluit huurovereenkomst met Essent in Life Office in Utrecht

United Legendz nieuwste huurder in gebouw Lighthouse op District West

Meijburg & Co verlengt huur in Amstelveen

Login deelnemers

Inloggegevens vergeten? Neem Contact op met APF International