Investment management

APF International is een boutique investor die een specialistisch dienstenpakket op maat aanbiedt aan een selecte groep investeerders die zich aangetrokken voelt tot onze visie op de markt. Wij richten ons op drie groepen investeerders: vermogende particulieren, family offices en institutionele beleggers.

Onze lange staat van dienst, in combinatie met onze uitgebreide dienstverlening en eigen visie, zorgt ervoor dat gerespecteerde beleggers het investment management uitbesteden aan APF International. Of het nu gaat om gedegen commercieel beheer van de objecten of het professioneel structureren van investeringen, APF beschikt over de juiste expertise die nodig is voor maximaal resultaat.

Visie

APF analyseert de ontwikkelingen in de markt. Wij signaleren kansen die anderen niet zien of anders inschatten en durven bijvoorbeeld anticyclisch te investeren. Een goed voorbeeld hiervan is dat we ons momenteel richten op het ontwikkelen van (voornamelijk) woningbouw. Dit resulteert in onderscheidende beleggingsproducten en het doel dat wij gezamenlijk voor ogen hebben: een degelijke, goed renderende vastgoedportefeuille.

APF initieert vanuit deze visie doordachte investeringen met een reële rendement risico verhouding. Elke kans in de vastgoedmarkt vraagt om een eigen aanpak en wordt door daadkrachtig handelen benut. Wellicht tegendraads en tegen de heersende tendensen in de vastgoedmarkt in, maar op de manier zoals APF en haar partners deze voor ogen hebben. Ons doel is om voor te blijven lopen op trends en hierop onze visie door te ontwikkelen.

Team

Onze asset managers en property managers werken in een relatief klein, maar bijzonder daadkrachtig team dat de grote verantwoordelijkheid die de werkzaamheden met zich meebrengen kan dragen.

Ons team bestaat uit een groep experts met, naast de vereiste opleidingen, een gedegen ervaring in de branche die veelal is opgedaan bij grote dienstverleners in de vastgoedsector.

Investment management door APF International kenmerkt zich door een proactieve en betrokken aanpak. Wij weten wat onze investeerders willen en combineren kennis met commercieel instinct. Wij kunnen flexibel werken door snel, praktisch en creatief in te haken op de wensen van onze cliënten, met alle persoonlijke aandacht die daarbij nodig is, van aankoop tot verkoop.

Activiteiten

APF International verzorgt het commercieel, technisch en administratief beheer van alle objecten die wij in onze vastgoedfondsen of namens onze cliënten beheren. Door de jaren heen hebben wij bewezen in staat te zijn het vastgoed optimaal te laten renderen. Onderscheidend hierbij is dat onze dienstverlening doorgaat waar die van anderen stopt.

Bij APF kennen we geen vastomlijnd dienstenpakket: wij stemmen onze dienstverlening af op de zorgvuldig in kaart gebrachte wensen van de investerende partij. Op basis van deze gegevens wordt gezocht naar passende vastgoedinvesteringen en financieringsmogelijkheden. APF verzorgt het complete traject van de aankoop en financiering tot het beheren en rapporteren en alles wat nodig is om optimaal rendement te behalen.

Enkele van onze diensten: structurering van investeringen voor zowel objecten, portfolio’s als fondsen • selectie en acquisitie van beleggingsobjecten • advisering bij financierings- en liquiditeitsvraagstukken • ontwikkeling van een maatwerk beleggingsvisie • begeleiding en uitvoering van due diligence-trajecten • advisering bij herontwikkeling • vastgoedbeheer • portfoliomanagement • rapportage/controlling • herontwikkeling/herstructurering • desinvestering • ontwikkeling